Vrienden
Als u de OVA een warm hart toedraagt, wordt u van harte uitgenodigd onze vriend te worden. Mede door donaties van vrienden kan de OVA muziek blijven uitvoeren die u waardeert. Voor € 25,00 per jaar bent u al vriend en ontvangt u twee vrijkaartjes voor het winterconcert. Steunt u ons met een bedrag van minimaal € 45,00 per jaar, dan ontvangt u zowel voor het winterconcert als voor het zomerconcert 2 vrijkaartjes. Jaarlijks ontvangt u een verzoek tot betaling. Wilt u vriend worden, meldt u dan via ons contactformulier. U ontvangt schriftelijk een bevestiging van uw aanmelding. Het donateurschap kan worden beëindigd na bericht hiervan per e-mail, aan het secretariaat van de OVA.
Uiteraard houden we u, onder meer via de website, op de hoogte van onze concerten en alle andere activiteiten.

Sponsors
Mede dankzij de steun van bedrijven kunnen wij muziek blijven maken voor een breed publiek. Wij nodigen u van harte uit om ons als zakelijke vriend te ondersteunen. Uw logo en eventuele advertentie worden dan opgenomen in ons programmaboekje bij de concerten en op onze website. Neem contact met ons op via ons contactformulier als u een zakelijke vriend wilt worden. Dan kunnen er afspraken worden gemaakt over vormen van publiciteit en het sponsorbedrag. Als u eerst gebeld wilt worden, geef dat dan s.v.p. aan. U wordt dan door ons gebeld.

  Logo 100 jaar definitief